Vlaams Woninghuurdecreet van kracht

Caroline KinnaertBlog

Vanaf 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in voege. Het is van toepassing op alle sindsdien afgesloten huurcontracten. We zetten enkele belangrijke punten op een rij : Huurovereenkomsten van negen jaar blijven de regel en ook de prijsbepaling blijft vrij. Kortlopende huurovereenkomsten (gelijk aan of korter dan drie jaar) blijven mogelijk. Kortlopende contracten kunnen door de huurder op elk … Lees meer

Verhoging huurwaarborg vanaf 1 januari

Caroline KinnaertBlog

Op vrijdag 7 december 2018 is het Vlaams Woninghuurdecreet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Diezelfde dag keurde de Vlaamse regering de uitvoeringsbesluiten definitief goed, waardoor alle geplande wijzigingen op 1 januari 2019in werking treden. Dus ook de verhoging van het maximale bedrag van de geldelijke huurwaarborg tot drie maanden huur. Let wel op! De datum van de ondertekening is doorslaggevend. … Lees meer

Nieuw EPC+: download of bestel de handige brochure

Caroline KinnaertBlog

Meer weten over het nieuwe EPC? Download of bestel deze handige brochure van de Vlaamse overheid. https://www.vlaanderen.be/publicaties/ga-ook-voor-een-topscore-epc-pakket-van-20-exemplaren

Hervorming verkooprechten

Caroline KinnaertBlog

In deze (deel)gemeenten wordt de grens voor de rechtenvermindering met € 20.000 verhoogd. Sinds 1 juni 2018 is geen sprake meer van het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI). In de plaats is er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien heeft wie een woning koopt voor minder dan € 200.000 recht op een … Lees meer

In deze gemeenten is een conformiteitsattest verplicht

Caroline KinnaertBlog

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/het-conformiteitsattest-verplichten-de-geldigheid-ervan-beperken Bemiddel je als vastgoedmakelaar bij de verhuur van een onroerend goed of bij de verkoop van verhuurd vastgoed? Dan controleer je best even of in de gemeente in kwestie een bijzonder reglement rond conformiteitsattesten van kracht is. Onlangs werden Essen en Wuustwezel toegevoegd aan het lijstje van gemeenten die een conformiteitsattest verplichten. Wil je weten hoe de vork aan … Lees meer

De Vlaamse hervorming van de erfbelasting

Caroline KinnaertBlog

Wil je weten hoe je maximaal kan profiteren van de nieuwe Vlaamse erfbelasting? Die moet ervoor zorgen dat je minder erfbelasting betaalt en dat de nieuwe Vlaamse erfbelasting nauwer aansluit bij het eveneens totaal vernieuwde federale erfrecht (beide van kracht sinds 1 september 2018). Deze handige leidraad van uitgeverij Indicator vertelt je alvast wat de (nieuwe) opportuniteiten en mogelijkheden zijn. … Lees meer

Krijgen we binnenkort een woningpas?

Caroline KinnaertBlog

https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/krijgen-we-binnenkort-een-woningpas De woningpas is een uniek digitaal dossier van informatie tijdens de levensduur van de woning. Het geeft een overzicht van attesten, vergunningen en keuringen van de woning. De woningpas gaat mee van eigenaar naar eigenaar. De ontwikkeling van de woningpas bestaat uit 3 fasen: hoe aanvragen van attesten, een systeem van machtigingen en een meldingsfunctie.