meest gestelde vragen in tijden van corona DD 29/04/2020

Heropstart B2C/Limburgse Wooncentrale: 11 mei 2020

De vastgoedkantoren met BTC-diensten (klant = consument) kunnen op 11 mei starten!
De heropstart verloopt onder strikte voorwaarden, waarbij  de social distancing en de hygiëne-maatregelen ten aanzien van personeel en klanten worden nageleefd. Professionele verplaatsingen zijn wel toegestaan vanaf 4 mei 2020, oa. waardebepalingen en het nemen van foto's en virtuele plaatsbezoeken voor zover dit contactloos (m.a.w. met respect voor social distancing regels) kan gebeuren.

De B2B-diensten, zoals kantoren die inzetten op vastgoed voor professionelen als bedrijfspanden en kantoorruimtes kunnen heropstarten vanaf 4 mei, wederom mits naleving van social distancing en de hygiënemaatregelen. De heropstart van zowel B2B als B2C zal in nauw overleg met de sector gebeuren alsook met de sociale partners.

Ons kantoor is voorlopig nog gesloten voor fysieke afspraken, maar dit betekent zeker niet dat wij onze klanten in de kou laten staan. Doordat wij sterk gedigitaliseerd zijn, kunnen wij onze klanten nog steeds digitaal ondersteunen. We blijven iedere werkdag van 09 uur tot 18 uur doorlopend telefonisch bereikbaar op het nummer 011 22 24 00 of per e-mail: info@lwc.be.

Algemene vragen

https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/vlaams-woninghuurdecreet-vanaf-1-januari-2019 Vanaf 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in voege. Het is van toepassing op alle sindsdien afgesloten huurcontracten. We zetten enkele belangrijke punten op een rij : Huurovereenkomsten van negen jaar blijven de regel en ook de prijsbepaling blijft vrij. Kortlopende huurovereenkomsten (gelijk aan of korter dan drie jaar) blijven mogelijk. Kortlopende contracten kunnen door de huurder op elk tijdstip worden beëindigd, tenminste als hij een opzeggingstermijn van drie maanden naleeft.Afhankelijk van het jaar waarin de huur eindigt, is een vergoeding van anderhalve, volledige of halve maand huur verschuldigd. De huurwaarborg die maximaal kan worden gevraagd voor huurovereenkomsten die gelden als hoofdverblijfplaats, wordt opgetrokken van twee naar drie maanden huur. De bepalingen rond studentenhuur gelden in geval de bewoner, en niet de huurder, een student is. De huurwaarborg mag maximaal de waarde hebben van twee maanden huur. De huurprijs zelf moet tevens alle kosten en lasten bevatten, uitgezonderdhet verbruik van energie, water en telecommunicatie en de belasting op tweede verblijven. Ook rond medehuur zijn er specifieke bepalingen. Benieuwd naar de verdere details van de huurwetgeving(en)? Bekijk dan zeker de uitgebreide vergelijking van de drie regionale huurwetgevingen op de BIV-website. Met het besluit rond de huurwaarborglening kunnen inkomenszwakke huurders een anonieme en renteloze huurwaarborglening aangaan. Het bedrag van de huurwaarborglening wordt begrensd op max. 1.800 euro. Deze lening werd uitgewerkt zodatde verhoging van de maximale huurwaarborg van twee naar drie maanden financieel zwakke huurders niet zou uitsluiten. Een ander uitvoeringsbesluit bevat o.a. de richtinggevende lijst van kleine herstellingen, een niet-limitatieve lijst van kosten en lasten die aan de huurder of verhuurder kunnen worden aangerekend. Huurcontracten die tot en met 31 december 2018 werden afgesloten, blijven onder de (oude) federale Woninghuurwet vallen. Doorslaggevend criterium is de datum van afsluiting/ondertekening en niet de aanvang van de overeenkomst. Hetis dus niet relevant wanneer het huurcontract effectief start. In de praktijk komt het immers voor dat de datum van ondertekening van het huurcontract verschilt van de datum waarop het contract aanvangt. Zo kunnen we drie gevallen onderscheiden: ► Het huurcontract werd voor 1 januari 2019 ondertekend en ging voor 1 januari 2019 van start: federale Woninghuurwet ► Het huurcontract werd voor 1 januari 2019 ondertekend en gaat na 1 januari 2019 van start: federale Woninghuurwet ► Het huurcontract wordt vanaf 1 januari 2019 ondertekend: Vlaams Woninghuurdecreet
 

Hoe bereik ik de Limburgse Wooncentrale?

Sinds 02 januari 2014 bevinden wij ons op de grote ring om Hasselt, langsheen de Boerenkrijgsingel. Aan de binnenkant van de Boerenkrijgsingel rijdt u via de parallelweg de Kramerslaan op. Vlot bereikbaar vanuit het stadscentrum en in de nabijheid van de op- en afrit Hasselt/St Truiden (28) van de E313.

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: doorlopend open van 9u tot 18u.