Verhoging huurwaarborg vanaf 1 januari

Caroline KinnaertBlog

Op vrijdag 7 december 2018 is het Vlaams Woninghuurdecreet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Diezelfde dag keurde de Vlaamse regering de uitvoeringsbesluiten definitief goed, waardoor alle geplande wijzigingen op 1 januari 2019in werking treden. Dus ook de verhoging van het maximale bedrag van de geldelijke huurwaarborg tot drie maanden huur. Let wel op! De datum van de ondertekening is doorslaggevend. Pas wanneer het contract wordt ondertekend vanaf 1 januari 2019 kan er drie maandengevraagd worden. Contracten die tot en met 31 december 2018 werden afgesloten, vallen nog onder de oude federale woninghuurwet (maximum van twee maanden huur).