Disclaimer voor lwc.be

Limburgse Wooncentrale, verleent u hierbij toegang tot lwc.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Limburgse Wooncentrale behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op lwc.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Limburgse Wooncentrale.

Beperkte aansprakelijkheid

Limburgse Wooncentrale spant zich in om de inhoud van lwc.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op lwc.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Limburgse Wooncentrale.

In het bijzonder zijn alle prijzen op lwc.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op lwc.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Limburgse Wooncentrale nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Limburgse Wooncentrale. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Limburgse Wooncentrale, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.